Windykacja

  • sporządzanie wezwań do zapłaty
  • dochodzenie należności przed sądami
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (w tym sporządzanie wniosków egzekucyjnych)