Prawo cywilne

  • dochodzenie należności cywilnoprawnych
  • prowadzenie spraw związanych rękojmią i gwarancją
  • dochodzenie kar umownych
  • sporządzanie umów i pism procesowych