Prawo zamówień publicznych

  • przygotowywanie dokumentów, w szczególności protestów, skarg, odwołań
  • sporządzanie umów konsorcyjnych