Prawo gospodarcze

  • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • zakładanie spółek, oddziałów itp.
  • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych
  • sporządzanie umów i statutów spółek handlowych
  • opracowanie projektów uchwał spółek
  • pełna obsługa w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego
  • uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie stosunku prawnego obejmującego umowę długoterminową lub nietypową, albo umowę o znacznej wartości, umowę zakupu lub sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych