Nieruchomości

  • prowadzenie spraw o podział nieruchomości
  • prowadzenie spraw o zasiedzenie i ustanowienie służebności
  • sporządzanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych